35 JAAR EXPERTISE IN DE MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE SECTOR

Algemene publicatievoorwaarden van de website van Medisquare nv

Doelstelling

Medisquare is een medisch uitgeversbedrijf en organisator van wetenschappelijke opleidingen, congressen en symposia.

Toegang tot de website

Bepaalde delen van de website zijn uitsluitend bestemd voor gezondheidswerkers en alleen te betreden met een persoonlijke gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord of een algemene door Medisquare verstrekte code.

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u de hieronder uiteengezette algemene voorwaarden, die u ten opzichte van Medisquare binden.

Medisquare behoudt zich het recht voor om op elk moment deze voorwaarden te kunnen wijzigen. We raden u aan om de datum waarop de voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt te controleren. Wijzigingen treden in werking zodra zij zijn gepubliceerd. Gebruikers kunnen zich op ieder moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar redaction@medisquare.be  of via de webpagina beheer van uw abonnement.

Toegangscode

Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn toegangscodes, deze zijn strikt persoonlijk en kunnen alleen met schriftelijke toestemming van Medisquare aan derden worden verstrekt.

Medisquare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval van ongeoorloofd gebruik van toegangscodes en behoudt zich het recht voor de benodigde juridische stappen te ondernemen om misbruik te voorkomen.

Toegankelijkheid van de website

De website is 24 uur per dag en 7 dagen in de week toegankelijk.

Door technisch onderhoud en ontwikkelingen op het platform kan de website echter tijdelijk niet bereikbaar zijn. Medisquare kan niet aansprakelijk worden gehouden in het geval van storingen, zelfs niet indien deze leiden tot het verlies van gegevens.

Inhoud van de website

De inhoud van de website is samengesteld door een professioneel redactieteam en is in de eerste plaats bestemd voor gezondheidswerkers. De informatie die op de website staat heeft tot doel hen te ondersteunen bij de uitoefening van hun beroep en kan in geen geval hun eigen oordeel, noch de relatie met hun patiënten vervangen.

Bovendien kan Medisquare geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor welke mogelijke invloed dan ook op de evolutie van een patiënt.

U kunt opmerkingen en reacties aangaande de inhoud van onze publicaties richten aan redaction@medisquare.be .

Intellectueel eigendom

Iedere verspreiding, gedeeltelijke of gehele reproductie van informatie, teksten, afbeeldingen, enz., zonder voorafgaande toestemming van Medisquare, is verboden

Door gebruikers geplaatste opmerkingen

Medisquare geeft gezondheidswerkers de mogelijkheid om te reageren op artikelen die gepubliceerd worden.

De auteur van gepubliceerde reacties dient door Medisquare te kunnen worden geïdentificeerd. Medisquare behoudt zich het recht voor om publicatie van reacties te weigeren en eventueel de personen van wie de uitingen als ongepast of illegaal worden beschouwd, de toegang te ontzeggen.

Bescherming van persoonlijke gegevens en privacy

Bij de behandeling van alle persoonsgegevens betracht Medisquare uiterste naleving van de privacywet. Deze persoonsgegevens maken het mogelijk om informatie die hoofdzakelijk bestemd is voor gezondheidswerkers, te verspreiden.

Medisquare gebruikt Google Analytics om de bezoeken aan de website te evalueren.

Overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen kunnen de verschafte gegevens aan derden worden verstrekt.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op alle kwesties met betrekking tot het gebruik van deze website is het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel (België) worden gebracht.

Medisquare is een nv, met vestiging van het hoofdkantoor op de Gustave Demeylaan 57, in 1160 Oudergem, België, BE 0889.282.241,  info@medisquare.be, tel: +32 (0)2 352 07 80.

Medisquare ontplooit zijn activiteiten geheel onafhankelijk en heeft geen enkele aandeelhouderschapsband met de farmaceutische industrie.

© Copyright: de hiernavolgende papieren of internetpublicaties zijn beschermd door de wet op het intellectuele eigendom:

Tempo Medical, Tempo Wellness, Tempo Digest, Tempo Digital, Tempo Congress, Tempo Today, Tempo Weekend, Tempo Opinion, Tempo Tribune, Tempo Scoop.

Datum van de laatste herziening: 30/01/2016

Dé referentie van de medische maandbladen

Tempo Medical bestaat al 35 jaar en is meer dan ooit de referentie als medisch maandmagazine in België, de bron bij uitstek voor wetenschappelijk diepgaande en nauwkeurige informatie met zoveel mogelijk bijdragen van Belgische specialisten en opinion leaders.
De ideale aanvulling op Tempo Medical

Tempo Digest, gedrukt op tabloidformaat gaat in op de congres- en de medische actualiteit. Naast het Wellness katern en op de best-of van Tempo Today.
tempo digitaal
De medische media heruitgevonden

Het eerste digitaal medisch magazine in België; medische actualiteit in interactieve vorm met video-interviews, enquêtes, medische beeldvorming, geluid en natuurlijk ook tekst.
Tempo Today en wekelijkse best-of Tempo Weekend

De dagelijkse medische actualiteit voor Belgische artsen en apothekers. In real time op smartphone, tablet en pc om niets te moeten missen van de actualiteit.
Congressen alsof u er zelf bij was?

Dé site bij uitstek voor de beste momenten van Belgische en internationale medische congressen. U hoeft maar aan te klikken om te kunnen kijken naar exclusieve interviews met sprekers en nieuws over de meest interessante sessies.
Powered by
MEDISQUARE NV

Adres: G. Demeylaan, 57 - 1160 Oudergem
Tel: +32 (0)2 352 07 80
Mail: info@medisquare.be
Btw: BE0889282241
WIE ZIJN WE?

Uitgevers- en communicatiebedrijf sedert 1982
Gespecialiseerd in de medische en farmaceutische sector
chevron-downarrow-up